Sự kiện tại DPG

LỄ KÝ KẾT CHUYỂN GIAO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO – THẨM ĐỊNH CẤP BẰNG NGHỀ CHLB ĐỨC – NGÀNH KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

DPG – HÀNH TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI

DPG tham gia phiên việc làm dành cho bộ đội xuất ngũ 2023

Đoàn bay tháng 12 – Chào tạm biệt cô gái Phan Thảo 

Lễ ký kết cùng Tập đoàn Avestos

Scroll to Top