Sự kiện tại DPG

DPG tham gia phiên việc làm dành cho bộ đội xuất ngũ 2023

Đoàn bay tháng 12 – Chào tạm biệt cô gái Phan Thảo 

Lễ ký kết cùng Tập đoàn Avestos

Đoàn bay tháng 11 – Tiễn học viên Phan Lê Na tới CHLB Đức

Sang – Xịn – Mịn chỉ có ở KTX DPG

Scroll to Top